27ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας

Το όραμα του συνεδρίου ήταν να αναπτύξει περαιτέρω την φυσικοθεραπεία στον Ελλαδικό χώρο έτσι ώστε να αποκτήσει ευρεία καταξίωση για την σημαντική συνεισφορά της στην βελτίωση της υγείας και της ευεξίας. Αντίστοιχα, ο σκοπός του Συνεδρίου ήταν η συστηματική εργασία προς παροχή μιας αυτόνομης φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης (autonomy) και στον Ελλαδικό χώρο με την υποστήριξη και ανάπτυξη του προηγμένου Φυσικοθεραπευτή (advanced Physiotherapist).

Η ΑΝΤΙΣΕΛ με μεγάλη χαρά βρισκόταν στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπου διοργανώθηκε το συνέδριο, και παρουσίασε τα μηχανήματα και τις καινοτόμες εφαρμογές αυτών.